Език на очите (НЛП)Всички са чували съвета да гледаме събеседника си в очите, за да разберем какво мисли. Мнозина от близките ни също често се съгласяват или ни противоречат, позовавайки се на това, което виждат в очите ни. Ако използваме клишето, че те са огледало на душата, то не би трябвало да се съмняваме в значението им за комуникацията.
Очите проектират състояния. Те са символ преди всичко в комбинация с останалите сигнали, които подава човекът отсреща. В една своя предишна публикация споменах за това и наистина те са преди всичко най-прозрачните от цяла група поведенчески елементи. Но има и неща, които можем да научим и единствено от наблюдението на очите. Те постоянно излъчват ясни сигнали, които са обект на разглеждане в този пост.

Език на очите.
Според теорията на НЛП, движението на очите има пряка връзка с мисловния процес и изобразява подсъзнателните представи и възприятия. Казано по-просто - в зависимост от посоката си на движение, те ни показват сетивното състояние на личността, както и дали човекът пред нас си измисля или говори за реално случили се събития. В схемата по-долу са показани основните положения. За мен остава да дам поясненията. :)

Водещият принцип не е никак сложен. Изходната точка е втълпената в подсъзнанието ни представа за хода на времето - ако трябва да я визуализираме, ние обикновено чертаем лъч отляво надясно, като поставяме разделител за настоящето. Лявата страна принадлежи на миналото, а дясната - на бъдещето. С това е свързано и движението на очите ни. В НЛП се приема, че, за да формираме образи в съзнанието си, е нужно да погледнем нагоре. Явлението е следствие от местоположението на визуалните центрове в мозъка ни.
Накарайте някого да си представи случайно избран обект и ще забележите, че той ще премести погледа си нагоре, макар и само за миг.
На слуховите възприятия отговаря движението на очите по хоризонтала. Ако попитате някого за звученето на определена мелодия, той ще отмести погледа си настрани.
Третата водеща сетивност(кинестетичната) заема долните положения при движението на очите. И така:

  • движението нагоре и вляво означава припомняне на образи от миналото;
  • движението нагоре и вдясно означава създаване(представяне) и формиране на визуални образи в съзнанието;
  • движението наляво по хоризонтала означава припомняне на звуци, шумове, мелодии;
  • движението надясно по хоризонтала означава моделиране или създаване на звуци, шумове, мелодии;
  • движението надолу и вляво означава припомняне на усещания и емоции, но това е и положението, в което водим вътрешен диалог;
  • движението надолу и вдясно означава създаване на представа за усещания и емоции.
Кои са ценните следствия от това ?
  1. Винаги може да разберете дали един човек си измисля в момента разказваното или то е част от миналото - просто проследете в коя посока се движат очите му при паузите. Ако посоката е надясно - всичко това е измислица.
  2. Това е още един начин да разберете водещата сетивност на някого - задайте му неутрални въпроси и проследете накъде насочва обичайно очите си при размисъл. Ако поглежда надолу и вляво например, то срещу вас е емоционален човек, който живее в чувствата си и се води от тях.
  3. Ако умишлено се стремите да насочите някого към определена сетивност(при моделиране), лесно можете да разберете дали той е в желаното от вас сетивно състояние.
  4. Имате възможността да разберете дали една представа е отдавна формирана мечта за събеседника ви. Накарайте го да си представи нещо, което смятате, че желае, и ако той все пак насочи погледа си наляво, а не надясно, означава, че той вече има за това изграден силен образ от миналото, спрямо който създава представата си днес.
*Забележка: Наблюдавани са случаи на огледална смяна на движенията при хора, които пишат с лявата ръка. Но това са редки случаи и лесно се проверяват чрез въпроси за създаване на представа. Ако някой винаги насочва погледа си наляво, когато го карате да си представи нещо, то при него движенията са обърнати.Още публикации за НЛП тук.


Не пропускай да споделиш мнението си !!!
За мен то е от особено значение.
Научи повече
тук.