Модалности и субмодалности (НЛП)


Снимка dozzle


Запознавайки се с възможностите на подсъзнанието от миналата публикация, достигаме до следващата основополагаща странност на нашия мозък.
Модалностите са нашите изобразителни системи - слух, обоняние, зрение, вкус и кинестетика. Чрез тях оцветяваме съзнанието си, те са нашият начин да вникнем и разберем едно външно описание, те са четките, с които рисуваме в ума си. Затваряйки очи, ние разполагаме не само с тъмнината зад клепачите, но и с цялото богатство на всичко, което сме изпитвали някога. А прекрасното в ситуацията е, че можем да се научим да използваме всички тези бои, дори без да затваряме очи...
И ако модалностите изглеждат така:

1. Зрение
2. Слух
3. Обоняние
4. Вкус
5. Кинестетика

То три от тях са основни(водещи) - зрение, слух и кинестетика. Всички те притежават субмодалности(подмодалности) , които варират в представата на всеки човек за всяко конкретно нещо. Субмодалностите са параметрите на модалностите, които са строго индивидуални и се свързват с емоционалната наситеност на представата. Основните параметри на водещите репрезентативни системи(модалности) са следните:

Визуални субмодалности:

Асоциирани и дисоциирани

Цветни или черно-бели

Местоположение

Разстояние

Яркост

В рамка или панорамни

Неясни или фокусирани

Контраст

Движение или статичност

Скорост

Размер

Слухови субмодалности:

Гръмки или тихи

Разстояние от източника на звука

Думи или звуци

Местоположение на източника на звука

Стерео или моно

Постоянни или с прекъсвания

Скорост

Ясни или приглушени

Плавни или резки

Кинестетични субмодалности:

Темперетура

Усещане на пипане(гладки или грапави)

Интензивност

Натиск(твърд или нежен)

Времетраене

Тежест(голяма или малка)

Форма

Чрез тези параметри ние запомняме и след това описваме средата. Всеки спомен е сбор от субмодалности. Засега няма да задълбавам в техните възможности, но ще изтъкна най-важното - всеки спомен е емоционално наситен и това се отразява неминуемо върху параметрите му. Няма единно правило за промяната и често разликите в представянето между двама души са дори противоположни. Но в най-общия случай спомените, свързани с отрицателни емоции, са черно-бели, отдалечени, рамкирани, статични и протяжни в съзнанието ни, като ги виждаме от трето лице, сякаш се наблюдаваме отстрани. Обратно - положително емоционално натоварените спомени често са ярки, контрастни, приближени, динамични и ги виждаме от първо лице. Пак казвам, че има много изключения и изучаването на конкретните възприятия на даден човек е безценно знание в комуникацията с него. Защото именно промяната на субмодалностите е така нареченото моделиране, за което ставаше въпрос още от самото начало. То е начинът да променяме знака на всичко в живота и заобикалящата среда на даден човек, включително спомените, убежденията, възприятията и вярванията му. Това ще се разгледа в някои от следващите публикации, а за целите на тази е необходимо да поставя фокус на още нещо.

Ние боравим свободно с родния си език и използваме всичките си сетива в общия случай. Но всеки отделен човек има една единствена водеща репрезентационна система, която не само му носи най-голямо удоволствие и й се доверява най-често, но е и основа на мисленето му. Мисленето ни е в образи, но за кинестетичния човек те са емоции, за слуховия - мелодии и шумове, а за визуалния - визии. Различието се забелязва и на лингвистично ниво, като това е и най-лесният начин да бъдат разпознати. Накарайте някого да ви опише произволно място, на което е бил, и обърнете специално внимание с кои характеристики започва описанието си - визуалните, слуховите, обонятелните или кинестетичните. Тези първи характеристики показват моментното му състояние - визуално, кинестетично... Сега го накарайте да опише по-точно определена част от мястото или просто го накарайте да го направи за друго място. Ако отново има съвпадение на вида първоначални характеристики, може да сте уверени, че това отговаря на водещата му репрезентационна система - начинът му на мислене е съответно слухов, кинестетичен или визуален. Всичко това е много ценно за постигането на така известното говорене на езика на събеседника. Ако знаете водещата модалност на човека срещу вас, не е никак трудно да говорите на неговия език. Постига се с малко упражнения и ще забележите как той ви се доверява все повече и постигате лесно подсъзнателно разбирателство. Причината отново е в езика - хората с определена водеща модалност я изразяват и в езика и жестовете си. Думите, които най-често използват, са тясно свързани със сетивни преживявания от водещата им репрезентационна система и те ги възприемат като "правилен" език. Това е причината едно и също описание да е страшно въздействащо и силно за едни, и безлично за други. Въпрос на съвпадащи предпочитания във възприятията. Всеки човек има свои често използвани ключови думи, които се радва да чува от другите. Използвайте жестовете, ритъма и езика на другия и ще откриете неподозирани възможности.

Жестове и ритъм:

1. При водеща визуална модалност - говори бързо и често накъсано. Вижда страшно бързи образи в съзнанието си и му е трудно да навакса с изразяването си. Винаги има усещането, че не се е изказал докрай и не е напълно разбран. Използва чести и отсечени жестове, най-вече отдолу-нагоре и обратно.

2. При водеща слухова модалност - говори с постоянен ритъм, ненакъсано и приятно. Често има мелодичен глас. Има безпогрешно усещане за рътъм и се дразни от нарушенията в него, независимо от областта. Използва жестове, които са плавни и най-вече по хоризонтала.

3. При водеща кинестетична модалност - говори бавно и отмерено, с чести паузи и без да бърза. По този начин може доста да дразни хората с визуална модалност. Гласът ми е по плътен и ясен. Използва редки жестове и те не са високи - започват от долната част на тялото и остават на нивото на кръста или максимум до гърдите.


Специфичен език и фрази за водещите модалности:

Ø Визуални:

Думи: картина, ярък, цвят, поглед, черен, визия, око, сцена, жив, представям си, визуализирам, разкривам, отразявам, изяснявам, прозрение, перспектива, забелязвам, виждам, тъмен, мъгляв, фокус, блестя, гледам, разглеждам, показвам, озарява ме, възнамерявам, осветявам, , кристално...

Фрази(предикати):
-“виждам какво имаш предвид”, “очевидно”, “като погледнем назад”, “покажи ми”, “очи в очи”, “пред очите ми”, “приятна гледка”, “ако се вгледаме внимателно”, “мъглява идея”, “да хвърлим малко светлина”, "напълни ми очите", "без сянка от съмнение", "от птичи поглед", "съвършено ясно", "проблесна ми идея", "виждам в истинска светлина", "смътна представа", "в светлината на", "правя сцена", "мислен поглед", "фотографска памет", "ограничен кръгозор', "с просто око"...

Ø Слухови:

Думи: звъня, звънлив, обсъждам, казвам, тих, произнасям, чувам, питам, отбелязвам, мълва, хармония, глух, мелодия, ням, повик, ритъм , звук, слушам, музика, съзвучно, дисонанс...

Фрази(предикати):
- " с едно щракване на пръстите", “като говорим за”, “правя се на глух”, “ушите ми писнаха”, “твоята дума срещу моята”, “дръж си езика зад зъбите”, “високо и ясно”, “на същите вълни”, “нечуван”, “запявам друга песен”, "ясен като звънче", "бръмнаха ми ушите", "послушах ме", "с вързан език", "празни приказки"...

Ø Кинестетични:

Думи: докосване, притискане, твърд, стържа, тежък, грапав, гладък, допир, движение, натиск, опипвам, тласкам, схващам, бреме, потривам, лепкав, топъл, студен, подхващам, осезаем, чувствам, улавям, сграбчвам, влияя, изплъзвам се, солиден, страдам, вливам се...

Фрази(предикати):
-“задръж за секунда”, “топлосърдечен човек”, “не мога да схвана идеята”, “разгорещен спор”, “работата мина гладко”, “не мога да напипам проблема”, “опъвам нервите до скъсване”, “до мозъка на костите”, “ще поддържаме контакт” , "косата ми се изправи", 'дебелокож човек", "здрави основи", "хващам се сериозна", "не се горещи", "ръка за ръка", "дърпам конци", "дявол да го вземе", "слагам картите на масата", "на седмото небе съм"...

Ø Обонятелни и вкусови:

Думи: застоял, мириша, свеж, полъх, воня, сладък, кисел, солен, горчив, вкус, дъх, дъвча, преглъщам, хапя...

Фрази(предикати):
-“надушвам нещо гнило”, “горчив хап”, “свеж като краставичка”, “излезе ми солено”, “това лесно ще се преглътне”, “въпрос на вкус” ...



Още публикации за НЛП тук.



Не пропускай да споделиш мнението си !!!
За мен то е от особено значение.
Научи повече
тук.