НЛП: ВъведениеНай-сетне ми остана малко време, за да започна обещаното. Първата част се нарича "Въведение", защото в нея възнамерявам да направя точно въвеждане в същността на НЛП. Спокойно можем да го смятаме за наука, тъй като на негова база вече има изградени сериозни разработки, а самите теории намериха многостранно приложение в практиката. Ще започна от най-скучната част - теоретичната, но тя е и най-важна. Още отсега държа да отбележа, че ще разглеждам НЛП от гледна точка на комуникацията. Поради прекия си досег с вътрешния свят на личността и психологията, НЛП включва и методи за лечение на вкоренени фобии, хипнотерапия и т.н. Но те няма да бъдат засегнати, защото не смятам, че мястото им е тук, както и че съм достатъчно компетентен.

Невро-Лингвистичното програмиране се занимава с постижения и пътя към тях. Обикновено до него се стига чрез моделиране. Добре е този термин да се запомни, защото има ключово значение и ще се споменава често. НЛП се интересува от това, което се случва, когато мислим, и как то се отразява на поведението ни и на поведението на хората около нас. То е наука, насочена изцяло към практиката и изследва не отделните действия, а процесите и механизмите в нас, които контролират състоянията ни. Независимо дали го съзнаваме или не, ние сами сме създали и позволили да протекат на процесите, довели до начина, но който се чувстваме във всеки отделен момент. Следователно всички наши състояния подлежат на промяна, заложена в нас. Ще започна от начините, по които възприемаме средата и ще завърша с безграничните възможности да усвояваме чужди модели и да променяме състоянието на другите чрез прости думи или докосване. За да няма разочаровани, ще маркирам още едно важно нещо - не вярвайте на всички експерти по комуникация и продажбени умения, които ви убеждават, че има магически думи или изрази. Просто не е вярно - всеки човек ги възприема различно. Силата на думите и жестовете е в яркия контакт, който осъществяват с усещания от миналото. Ако не вярвате, че единствена дума или израз може коренно да промени посоката на мисълта, то в най-скоро време ще изоставите това мнение. Ще дам елементарен пример. Сигурен съм, че за повечето от вас изразът "не съм виждал от сто години" не е нищо особено и не бихте му обърнали специално внимание, когато го чувате. Но този, за когото изразът е предназначен, сега се усмихва, защото е уловил приятна частица от миналото.

Е, да започнем отначало. НЛП е създадено в началото на 70-те години на миналия век от Джон Грайндър(лингвист) и Ричард Бандлър(математик, гещалт терапевт и компютърен специалист). Те обединили усиията и таланта си за решаването на предизвикателна задача - да моделират хората, които постигат най-добрите резултати. Търсели хора, които са най-ефективни в създаването на това, което повечето човешки същества желаят - промяната. Те наблюдавали преуспяващи бизнесмени, терапевти и др., за да извлекат поуките и моделите, които тези хора са открили в продължение на години, изпълнени с проби и грешки. Бандлър и Грайндър използвали моделите на д-р Милтън Ериксон, смятам за един от най-великите хипнотерапевти в историята, Вирджиния Сатир, изключителен семеен терапевт и Грегъри Бейтсън, антрополог. Схемите, които те разработили, са широко известни под названието Невро-Лингвистично програмиране.

Относно значението на самия термин, смятам, че Хари Алдер дава най-доброто и просто описание. Затова направо ще си позволя да го цитирам:

"Невро" идва от неврологичните процеси на зрението, слуха, осезанието, вкуса и обонянието - сетивата, които използваме за вътрешните мисловни процеси, както и за възприемането на външния свят. Всичките ни разбирания и онова, което описваме като съзнание, се дължат на тези нервни прозорци към нашите мозъци. "Лингвистично" признава ролята на езика не само в общуването ни с другите, но и в начина, по който организираме мислите си. НЛП ни помага да използваме ежедневния език за по-добро мислене и успешно поведение. "Програмиране" отнасяме към начина, по който можем да настроим мислите и поведението си, както компютърът бива програмиран да върши определени неща.
Накратко казано, НЛП се занимава с начина, по който приемаме чрез нашите пет сетива и чрез собствения си опит външния свят и използваме същите тези сетива, съзнателно или не, за да постигнем желаните резултати."

Тук е мястото на клишето: "Следва продължение..."

Още публикации за НЛП тук.


Не пропускай да споделиш мнението си !!!
За мен то е от особено значение.
Научи повече
тук.