3 нови възможности за таргетирана реклама във Facebook


Наскоро разработчиците на Facebook въведоха още 3 възможности за таргетиране на рекламите в социалната мрежа и обявиха още няколко проекта в разработка, които се очаква да бъдат готови в кратки срокове. Сред предстоящите бих отличил възможността за по-прецизно времево планиране на рекламните кампании. За какво става дума ли? Ще бъдат премахнати досадни огртаничения като: 1. рекламните кампании могат да стартират единствено в полунощ и това обезсмисля ефективността при специални събития или премиери в друг час; 2. стартирането в полунощ за една страна е някъде по обяд например спрямо друга страна. Обещанията са, че скоро ще има възможности за синхронизиране на старта по часови пояси и пълно целодневно планиране по часове.

И все пак нека оставим бъдещите проекти настрана и да разгледаме новите възможности, които вече са активни:


1. Таргетиране въз основа на връзките.

Това ми се струва най-значимото нововъведение. Чрез него можете да огранчите рекламните си послания единствено до потребителите, които са:

  1. Членове на някоя от вашите групи;
  2. Фенове на някоя от вашите фен страници;
  3. Използвали някое от вашите приложения(Applications);
  4. Потвърдили присъствието си на някое от вашите събития.
Допълнителна възможност е и да таргетирате потребителите, които са свързани с една ваша страница/група/приложение/събитие и не са свързани с точно определена друга страница/група/приложение/събитие. Така могат да се избегнат някои нежелани припокривания на рекламно облъчване на хора от определена по-информирана група например.
2. Многонационално таргетиране.

До настоящия момент беше разрешено единствено рекламирането в определена страна и за различните страни трябваше да се предвиждат и договарят различни рекламни кампании. Вече е възможно таргетирането на максимум 25 страни в една рекламна кампания. Facebook го осигурява чрез комбинация от данните в потребителските профили и IP адресите на потребителите.

3. Таргетиране по рождена дата.

Доста интересна нова възможност. Можете да решите вашата рекламна кампания да достига само до рождениците през настоящия ден. Може би именно тук ще се родят някои от най-забавните и креативни рекламни кампании. За мен е особено интересна поради факта, че до този момент не се сещам подобна услуга да е била предлагана онлайн със задоволителна полза. Нямаше толкова големи социални мрежи и малко ми напомня за поздравите към регистрирани членове на форумите от миналото. :) Е, най-сетне ще можем да проверим какви са реалните резултати от подобна практика сред наистина големи групи от хора. Безспорно това ще е един от най-личните подходи в онлайн маркетинга.

снимка: Musqo media

Не пропускай да споделиш мнението си !!!
За мен то е от особено значение.
Научи повече
тук.