Покана


Тази публикация е официална покана към всички да посетят новия ми блог, който се позиционира на този адрес bgmlog.blogspot.com и има амбицията да си остане задълго там. Негов обект ще бъде всичко от областта на маркетинга, рекламата и проучванията, което е отразено в медиите и ми се е сторило значимо. С други думи - ще се прави сутрешен преглед на новините сред пробуждащото и неустоимо присъствие на много кафе...

Създаването на блога е свързано с вярата, че бъдещето принадлежи на личната медия, на местата, където субектът задава критериите, назовава носителите на значение и заема позиция. И в тази си роля търси отговорите, като събира опозициите и гледните точки, без да чака сдъвкания им вид под формата на диагноза или обикновена прогноза. Важна част от този процес е събирането на информация и натрупването й - главна задача на настоящия проект.

В университетите продължават да учат, че печатът е медията, която концентрира най-интелигентната аудитория. Аз съм склонен да го поставя под въпрос. Виждам как жълтата преса измъкна контролния пакет от читатели на вестници и принуждава останалите да играят по нейните правила и с нейните способи. Кои са най-тиражираните вестници ? - на всички е добре известно. А повече от половината абонати на специализирана преса я четат в интернет. Мисля, че точно там трябва да търсим интелигентната аудитория днес. В професионалните общности за обмен, в електронните издания с обратна връзка, в блоговете, където се отдръпват от масовото и говорят от позицията на личността.

Е, ще го кажа само веднъж.
Заповядайте !Не пропускай да споделиш мнението си !!!
За мен то е от особено значение.
Научи повече
тук.