Нова директива за нелоялните търговски практики

Само две седмици преди Коледа (12 декември 2007 г.) на територията на целия ЕС в сила влизат нови общоприложими правила, които да сложат край на подвеждащата реклама и на агресивните търговски практики, в т. ч. и пълна забрана за използване на лъжливи „безплатни“ предложения и насочени към децата реклами в Интернет, които залагат на „врънкането“ на родителите (реклами с преки призиви към децата). Ограниченията са част от дълъг черен списък от схеми, върху които налага забрана новата директива за нелоялните търговски практики. Директивата взема на прицел „мръсната дузина“, в която попадат част от най-наглите практики, като се започне от рекламите примамки и се стигне до пирамидалните схеми, замаскираните рекламни статии и неистинните твърдения за наличие на лечебни свойства. Новата директива в значителна степен укрепва сегашните стандарти на ЕС относно подвеждащата реклама и залага нови изисквания за недопускане на агресивни търговски практики, в т. ч. тормоз, принуда, неправомерно оказване на влияние. Директивата има за цел да повиши доверието на потребителите и бизнеса в единния пазар, за да могат те да се възползват пълноценно от трансграничните търговски възможности. Към днешна дата едва 14 държави-членки са приложили директивата. Комисията стартира съответните процедури срещу държавите-членки, които все още не са приели своите национални правила в областта.

Новата директива съдържа 4 основни елемента:

Обща клауза: широка обща клауза, която дава определение кои практики са нелоялни и следователно забранени
Подвеждащи практики (действия и бездействия) и агресивни практики: двете основни категории нелоялни търговски практики получават подробни определения.
Предпазни механизми в полза на уязвимите потребители: Директивата съдържа разпоредби, насочени към предотвратяване на експлоатацията на уязвимите потребители.
Черен списък: дълъг черен списък на забранените при всички обстоятелства практики.


Мръсната дузина“ от черния списък


Дългият черен списък посочва над 30 схеми, които се смятат за нелоялни при всички обстоятелства. Част от него е и „мръсната дузина“ на практиките, за които е добре известно, че причиняват вреди на потребителите:
1. Реклами примамки: чрез рекламата на продукт на много ниска цена привличат потребителя към покупка от фирмата, когато в действителност тя няма достатъчни наличности от рекламирания продукт.
2. Лъжливи „безплатни“ предложения: като описват продукта като „подарък", „безплатен", „без такси" и т. н., създават впечатлението, че предложението е безплатно, а същевременно от потребителя се изисква да плати задължителна цена за участие в търговската практика или за получаването или доставката на изделието.
3. Преки призиви към децата да купуват рекламираните продукти, напр. „Купи книгата сега!“, или да убеждават родителите си или други възрастни да им купуват рекламираните продукти: „Новото филмче с Алиса и новата вълшебна книжка на Фонди вече са тук. Кажи на мама да ти ги купи от най-близкия щанд за вестници и списания!“ Преките призиви към деца са забранени за телевизионната реклама, а сега черният списък разширява забраната до всички медии и по-специално до Интернет.
4. Неистинни твърдения за лечебни свойства, като се започне от алергии и се стигне до косопад и намаляване на телесното тегло.
5. Маскирани рекламни статии: използване на статии в медиите за популяризирането на продукт (платено от търговеца) без това да се обявява ясно.
6. Пирамидални схеми: схема за популяризиране на продукт или услуга, при която възмездяването идва най-вече от привличането на други клиенти към схемата, а не от продажбата или консумацията на продукти.
7. Награди: създава се лъжливо впечатление, че потребителят е спечелил награда, а такава липсва или предявяването на претенции за нея е свързано със заплащане от страна на потребителя или поемане на някакви разходи.
8. Подвеждаща представа за правата на потребителя: представяне на правата, произтичащи за потребителите от закона, като отличителна черта на предложението на търговеца.
9. Ограничени оферти: некоректно се твърди, че продуктът ще бъде предлаган само за ограничен период от време, с цел да се лишат потребителите от достатъчно възможности да направят осведомен избор.
10. Език, на който се предлага обслужването след продажбата: поема се ангажимент след продажбата на потребителите да се предоставя обслужване, което впоследствие се осигурява само на чужд за тях език, а това не се посочва ясно преди сключването на сделката.
11. Продажби по инерция: от потребителя се иска незабавно или по-късно да плати за продукти, доставени му от търговец, но непоръчани от него, или да ги съхранява или върне.
12. Гаранции за цяла Европа, които създават невярното впечатление, че за продукта има сервизно обслужване в държава-членка, различна от тази в която той е продаден.
europa.eu

Не пропускай да споделиш мнението си !!!
За мен то е от особено значение.
Научи повече
тук.