Секс ?!...Защо не...


Под този етикет ще се представят всички публикации, свързани пряко или косвено със сексуалното влечение и чисто физическото му осъществяване. Разбира се, не смятам да обсъждам успехите или провалите си. Тук ще се появят единствено факти и методи, които са ми се сторили значими за изграждането и поддържането на най-сакралните човешки отношения. Използването на думата "сакрални" ме принуждава да издигна и божество на това пространство. Тук Бог ще бъде Принципът на удоволствието. Но не само собственото, а удоволствието от свързването и близостта. Имам достатъчно основания да твърдя, че то е безгранично. Което му дава всички права върху божествеността...

Дълго обмислях дали да включа тази тема. Но голата истина е, че сексуалността е водещ инстинкт през целия ни живот. Можем да я прикрием, стъпчем или отречем, но не можем да я загубим. Не е далеч от истината твърдението, че двете основи на цялата ни култура и изкуства са стремежът към познание и опианението от сексуалността. Да я оставя извън своята същност е противоестествено. Цялото изразяване на личността би било изкуствено непорочно. Не желая това.

Темата е и социално значима, доколкото ще отразява наболели обществени проблеми като вируса на СПИН, доверието и отчуждението днес. Нямам представа как ще се развие оттук нататък идеята. Единственото правило е естетизация при боравенето с езика. Всеки опит за вулгаризиране на речта и темата ще бъде премахнат.