Докосване до мисълта - метафори (НЛП)


Днес ми се говори за метафори. Всъщност - те са основната съставка на езика ми. Метафорите са безценен способ за комуникация и това отдавна са го разбрали рекламистите. Повечето от вас знаят, че са изключително малък брой рекламите, в които няма поне една силна метафора. В НЛП те са градивен и моделиращ елемент. Със сигурност ще бъда много по-ясен, когато стигна и успея да обясня най-сложните и важни знания в Невролингвистичното програмиране - котвите и метапрограмите. Тогава ще може и да се онагледи и разбере силата на метафорите. За мен е важно сега да разгледам и анализирам накратко основните комуникационни преимущества на метафората.

Метафорите стимулират дясномозъчното, субективно мислене – несъзнаваните нива в нас. Те осъществяват контакт с подсъзнанието и ресурсите му. Действат като свързващо звено между съзнанието и несъзнаваното. Метафорите се използват за:

Ø Опростяване - внасят лекота в съобщението. Няма го конкретният повод, случаят се пренася в позната и ясна за всички територия, отнема се терминологичната тежест.

Ø Деперсонализиране – позволява ви да останете извън проблема. Може да го изнесете отвън, да му придадете нова форма. Но най-важното е, че премахвате влиянието на личността, която е замесена - унищожава се ранговият знак. Той губи значение и независимо от вече създадената положителна или отрицателна нагласа, позволява на присъстващите да разширят кръгозора си и да погледнат от различна гледна точка.

Ø Стимулиране на творческото мислене, защото ни свързват с подсъзнанието - метафората ангажира дясната половина на мозъка ни, която е доста по-различна от логичната и разумна лява половина. Там не само решенията се приемат по-лесно и въздействието е по-силно, но и мозъкът се настройва творчески и започва да създава свои аналогии, от които се раждат нови метафори. Последното спомага за изграждането на общ език и допринася за постигането на разбирателство в групата.

Ø Привличане вниманието на слушателите - метафората е много по-атрактивна от формалните или сухите и логични доводи.

Ø Преодоляване на съпротивата – човек не се съпротивлява срещу метафората - обикновено метафорите се изграждат на основата на общи за всички асоциации, които те добре познават в професионалната или личната им сфера. Най-силни са в професионалните общности(например програмисти, политици, мениджъри, геймъри...), където с помощта на съответния жаргон и типична за професията ситуация, може да се постигне неоспорима и приятна за събеседниците убедителност. Счита се за откровено манипулативна техника.

Ø Пораждане на емоции - щом има намеса на дясното полукълбо, задължително има и емоции, представи, образи. Емоционалната наситеност на метафорите варира в широки граници, но винаги превъзхожда логичните доводи и обяснения.

Ø Кратко и ясно определяне на проблемите - проблемът се пренася в ярка и приятна рамка, което спомага и опростява разбирането му.


Толкова за метафорите сега. Скоро ще има и още. Но първо ще се спра на изграждането на рапорт и езика на очите.

Още публикации за НЛП тук.


Не пропускай да споделиш мнението си !!!
За мен то е от особено значение.
Научи повече
тук.