Предпоставки и отправни гледни точки (НЛП)


След краткото въведение в представата за НЛП, нейните създатели и основни насоки на изследвания, ще се насочвам все по-конкретно към същността на методите и изграждането на представи. Днес ще опитам да представя в сбит вариант предпоставките за изучаване на НЛП, както и основните отправни точки, върху които се изграждат теориите на НЛП.

Традиционно срещаните предпоставки за използване на НЛП са следните:

Ø-установяване и подобряване на личните взаимоотношения;
-развитие и усъвършенстване на личността;
Ø-развиване таланта за убеждаване;
Ø-повишаване нивото на самооценка;
Ø-съсредоточаване към набелязаните цели;
Ø-действане с максимална производителност;
Ø-управляване на усещанията;
Ø-съгласуване на набелязаната цел с личните убеждения и ценности;
Ø-подобряване на взаимоотношенията с клиенти и колеги;
Ø-творчески подход в решаването на проблеми;
Ø-ефективно организиране на личното време;
Ø-управление на екипи.

НЛП е преди всичко създадена за личностно усъвършенстване, преодоляване на проблеми и постигане на желаните резултати. Не можете да постигнете положителни резултати с останалите, ако не можете да го направите за себе си. Колкото и усърдие да вложите в опити да помогнете на някого, няма да създадете предпоставка за положителни емоции у него, ако нямате такава в себе си. Нужно е да изградите свой собствен контекст и чак след това да го покажете на другите. НЛП дава възможности за моделиране на личностни светове, но далеч не е необходимо да създавате отделен свят за всеки човек, с когото искате да осъществите контакт. По-важно е да усъвършенствате своя собствен вътрешен свят и да потапяте в него хората около себе си така, че да изпитват удоволствие от досега с него. В НЛП е важен Аз-ът, който притежава умението да променя себе си и своите усещания, сетивата му са отворени(чува думите, вижда представите, влага значение в докосването и усещанията на другите) и може да моделира ситуацията на тяхна база(чрез думи, символи, разкази или действия). Макар да казваме на шега, че разликата между "харесвам" и "обожавам" е в създаването на котва, това е абсолютна истина, за която ще говоря повече към края. Тези качества се използват за гореспоменатите цели и съм убеден, че има още доста неспоменати приложения.

А сега да разгледаме основните отправни точки в НЛП:
  • "Картата не описва действителната територия" - всеки човек възприема света чрез собствените си сетива и го тълкува главно на база собствения си опит. През опита ни се филтрира всяка постъпваща частица информация. Уникалното тълкуване на заобикалящата среда изгражда личната мисловна карта на човека. Тя е нашето субективно виждане за действителността. Всяка карта е различна и никоя карта не изразява обективната действителност. Тези карти не описват външния свят, а само вътрешните ни субективни тълкования. Никога няма да разберем действителността и ако аз реша, че терористите са борци за свобода, то не всички са на това мнение. Просто филтрите ни са различни. Както различните карти не изобразяват самата действителност, а само символни означения за важните за нас неща, така и вътрешните ни карти за само сбор от важните за нас представи.
  • "Зад всяко поведение се крие добро намерение" - в НЛП се прави разлика между поведение и намерение, т.е. онова, което правим, и онова, което искаме да постигнем. Зад всичките ни действия се крият добри намерения. "Ние винаги се стремим към цел, която за нас е положителна и стойностна, независимо какво си мислят останалите."(Хари Алдер) Най-честите и прости примери са мъжът, които прекарва много малко време със семейството си, заради ангажименти и стремежът да им осигури по-добро бъдеще. Колкото и погрешно да е това поведение в очите на другите членове от семейството, той има своето добро намерение и вяра. По-същия начин и зад пушенето често се крие добро намерение - да се чувствате по спокойни или да ви приемат в дадена социална среда...
  • "По-добре да имаш избор, отколкото да нямаш" - изборът означава свобода на действие и НЛП до голяма степен се занимава с намиране на повече варианти и идеи. Истински избор съществува при поне три възможности, а не дилемата(две възможности).
  • "Смисълът на общуването е в реакцията, която то предизвиква" - обикновено, ако не постигнем желания ефект в общуването, имаме склонността да нападаме другия(че не е на нивото ни, че не ни разбира или не иска да ни изслуша). Затова не бива да се забравя, че картите ни винаги са различни. Правилният подход е всеки резултат да се третира просто като информация. Следващата крачка е да извадим емоциите от оценката на резултата и да се променяме, използвайки информацията от обратната връзка. Така постепенно се научаваме как да предаваме ефикасно посланията си към даден човек. Този поглед върху общуването ни дава власт и допълнителен избор, а не зависимост от различните възприятия и вярвания на другите. С властта идва и отговорността за собствените ни действия, за това дали ще осъществим целите си. Важно е да се запомни, че винаги е по-лесно да промениш себе си, отколкото другите.
  • "Няма провал - има само обратна връзка" - всичко , което се случва, не е нито добро, нито лошо. Думата "провал" е забранена в НЛП по ред причини, които ще се изясняват в бъдещите постове. Съществува единствено резултат от всяко действие, който трябва да се анализира от гледна точка на поставените цели и да се променя, докато постигнем поставеното в началото. Има много примери за велики личности(Линкълн, Едисон...), които са претърпели десетки големи неуспехи и въпреки това са постигнали целите си накрая. Всички отрицателни представи и състояния, с които ни "дарява" думата "провал", могат единствено да ни навредят.
Достатъчно за днес. До следващия път...

Още публикации за НЛП тук.


Не пропускай да споделиш мнението си !!!
За мен то е от особено значение.
Научи повече
тук.