НЛП

Днес съм решил да пиша за нещо, което наричам специално. Именно за това искам да започна новата година с него. Трудно ми е да опиша с думи колко важна за мен е тази тема. Бих написал всичко по-долу с огромен шрифт и ярки букви, но знам, че това няма да ви помогне особено. Защото стойността на всичко тук е практическа, а теоретичното осмисляне не струва нищо. Това е път към същността, взаимодействие със себе си, начин на живот с повече контури, детайли и отражения. Последното изисква и повече усилия, емоции и въображение. Надявам се сами да прецените дали си струва. В моя живот НЛП изигра и вероятно в бъдеще ще играе главна и поддържаща роля.

За улеснение ще предоставя линк към добро обяснение на основните изграждащи предпоставки на НЛП.Там ще откриете базовите правила, но не и практическите методи моделиране и обратна връзка. Няма как и аз да ги напиша - просто трябва да се прочетат някои книги по темата или да се поговори със запознати хора. За съжаление, мойте наблюдения показват, че такива хора се срещат главно в обособени и сравнително затворени обности в България... Както казах, за този път е необходимо усилие.

Гриндър и Бандлер са смятали, че същността на НЛП, т.е. получаването на модел на това как някой прави нещо успешно, може да се обясни за три минути. За това е достатъчно да си представим трите състявляващи:

РЕЗУЛТАТ Да знаете какво искате, да имате ясна представа за предполагаемия резултат във всяка ситуация.

ЧУВСТВИТЕЛНОСТ Да бъдете внимателни и да държите своите сетива открити, за да забележите, че се движите към резултата.

ГЪВКАВОСТ Да бъдете достатъчно гъвкави, за да променяте своите действия до тогава, докато не получите това, което искате.

За повече яснота ще опиша и някои от аксиомите в НЛП. Тези аксиоми – пресуппозиции или предпоставки – на НЛП не са истина за целия живот. ПОЛЕЗНО е бъдат считани за верни в ситуациите, когато прибягвате да техниките на НЛП.- Защо е полезно? Защото работи. НЛП се интересува повече от КАК, отколкото ЗАЩО. Основни аксиоми на НЛП са:

1. Никой не владее истината в последна инстанция.

2. Всички клиенти са различни, всеки клиент има своите собствени представи за това, какво е добро и какво – лошо. Всеки човек живее в свой модел на света и този модел неизбежно се отличава от самия свят.

3. Във всяка ситуация всеки човек прави най-добрият избор от всички, които може да си представи в дадения момент. Т.е. клиентът винаги по своему е прав и не е длъжен да бъде приятен човек във всички отношения.

4. Във всеки човек съществува вътрешен ресурс, вътрешен потенциал за решаването на неговите проблеми. Ако човек осъзнава проблема, значи той вече знае (но възможно не осъзнава) неговото решение.

5. Има разлика между човека и неговото поведение. Успехът при общуване с клиентите зависи от способността да разберете начина на мислене и поведение на клиента, т.е. неговия свят.

6. Зад всяко поведение стои някакво позитивно (положително насочено) намерение.

7. Смисълът на общуването се състои в предизвиканата реакция, а не в това, което сте предполагали да кажете.

8. Във взаимодействието с хората най-голямо влияние върху резултата има този, който проявява най-голяма гъвкавост и разнообразие в поведението. Ако винаги правите това, което винаги сте правили, то винаги ще получавате това, което винаги сте получавали.

9. Паметта и въображението използват едни и същи нервни връзки и потенциално имат едно и също действие.

10. Знанието, мисленето, паметта и въображението възникват от последователности и съчетания на системи от представи.

11. Психиката и тялото са части на една и съща кибернетична система. Затова съществува паралелност и взаимовръзка между нашите вътрешни нервни процеси и нашето външно наблюдавано поведение.

12. Методът проба-грешка е част от процеса на обучение. Ако Вие на сте получили желаните резултати, това не значи, че Вие сте претърпели неудача. Няма поражение или неудачна работа, има само обратна връзка за Вашето взаимодействие и Вие трябва само да я анализирате, за да я използвате оттук нататък.

13. Ако Вие не знаете накъде отивате, то Вие можете да се окажете в задънена улица, накъдето и да вървите.

14. Няма безизходни ситуации. Всеки проблем има своето решение.

15. Ако не сте постигнали желания резултат от това, което сте направили, то направете нещо по друг начин. Ако пак няма резултат, то направете точно противотоложното.

16. Изключително важна е "екологичността" на поставените цели. Те не трябва да влизат в конфликт с останалите ни интереси и стремежи, както и с тези на хората, на които държим. Предварителен анализ на съвместимостта.

Защо всичко това е важно ? Защото потенциалът на сетивата ни и нашите усещания са най-ценното, което притежаваме. С времето ще осъзнаете, че това е знание за метафорите в живота и свободата - да чувстваш , да бъдеш, да променяш...

А най-красивото нещо в живота е проявление на силата на духа.


Не пропускай да споделиш мнението си !!!
За мен то е от особено значение.
Научи повече
тук.