PR конфедерация ?


Българско Дружество за Връзки с Обществеността (БДВО) и Асоциация ИМАГИНЕС организираха кръгла маса на тема "Саморегулация и перспективи за развитие на професионалните ПР организации в България".

На събитието взеха участие представители на различните ПР организации и ПР практици в България.

Участниците в кръглата маса дискутираха някои от съществени теми за развитието на ПР професията и пазара в България - Етичния кодекс и възможностите за неговата популяризация, създаването на единен национален регистър на ПР практиците в България, механизми за регулацията и саморегулация на пазара, европейски стандарти, възможности за обмен на добри практики между организациите като един от резултатите на евентуална конфедерация на ПР организациите в България.

Всички участници се обединиха около тезата, че за ПР професията е от изключително значение да се намерят механизми и средства за популяризиране на Етичния кодекс и залегналите в него норми, да се работи за повишаване престижа на професията, да се дискутират реални казуси, като се поощряват добрите практики и се отхвърлят негативните.

Отчетена бе и необходимостта от засилен диалог с организациите на медиите, бизнеса и сродни браншове, които да доведат до по-добро партниране и по-добро качество на предлаганите ПР услуги в България.

Присъстващите на кръглата маса достигнаха до извода, че за да бъдат постигнати тези цели е необходимо да се обединят усилията на съществуващите ПР организации. Като естествена форма на такова обединение бе посочено конфедерирането.

То ще позволи на организациите да запазят своята идентичност в рамките на конфедерацията, като наред с това, в като част от единна, призната и авторитетна национална конфедерация, ще могат да отстояват общите за ПР пазара интереси.
Като важен елемент от дейността на бъдещата конфедерация бе изтъкната необходимостта от създаване на призната от всички организации Етична комисия, която да следи за спазването на приетия през 2005 г. Етичен кодекс. Тя следва да разглежда и да излиза със становище по казуси, свързани с прилагането му от ПР практиците в страната.


Участниците в кръглата маса определиха събитието като старт на процеса за създаване на ПР конфедерация. Решено бе, че дискусията ще продължи с втора кръгла маса, която ще се проведе в края на месец януари 2008 г. На нея следва да бъдат взети и конкретни решения и ще обсъдят сроковете за създаването на единна ПР конфедерация в България.
actualno.comНе пропускай да споделиш мнението си !!!
За мен то е от особено значение.
Научи повече
тук.