SAAB - "Change perspective"

Днес започвам нова тема, която ще следи най-добрите интернет рекламни кампании. В бъдеще тук ще се появяват всевъзможни добри хрумвания за използване на интерактивната интернет среда. Разгледайте внимателно днешния пример с кампанията на SAAB. Ще ми е интересно да науча мнението ви.